Insektet

Insektet

Feb 22

A e din se…nga studimet e autorëve shqiptare dhe të huaj deri më sot në Shqipëri njihen rreth 4642 lloje insektesh nga të cilat disa lloje të klasës insecta bëjnë pjesë në lloje të rrezikuara në shkallë globale