Hamster

Hamster

Feb 21

A e din se…Hamster është një lloj kafshe shtepiake ( mgjan me miun ) i cili ka ngjashmëri me njeriun përsa i përket aktivitetit seksual ne moshen e pubertetit.
Hormoni Kisspeptin, drejton si tek hmster ashtu edhe tek njeriu ne moshen e pubertetit, aktivitetin seksual.